Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Vårdtillfällen per 100 000 invånare
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vårdtillfällen per 100 000 invånare

Antal vårdtillfällen per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket14188,9
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Vårdkonsumtion

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen