Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (50)

Mina enhetslistor

  • !
Utlokaliserade patienter i psykiatrisk slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Januari2018Januari2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Utlokaliserade patienter i psykiatrisk slutenvård

Antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Önskat värde:

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Elin Shaffer

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Säker vård