Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (50)

Mina enhetslistor

  • !
Utlokaliserade patienter i psykiatrisk slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Februari2019Februari2020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Utlokaliserade patienter i psykiatrisk slutenvård

Antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

Önskat värde:

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Säker vård

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting