Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (67)

Mina enhetslistor

  • !
Akuta kejsarsnitt vid förlossning enligt Robson 1
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Akuta kejsarsnitt vid förlossning enligt Robson 1

Andel akuta kejsarsnitt vid fullgången graviditet. Avser Robson 1: förstföderskor, graviditetslängd ≥ 37 veckor, enkelbörd, huvudbjudning samt spontan förlossningsstart. Mätperioden är fem år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket8,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Granskare

Socialstyrelsen/Öppna jämförelser

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård