Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (104)

Mina enhetslistor

  • !
Blodsocker (HbA1c >70 mmol/mol) hos barn och unga med diabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q12018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Blodsocker (HbA1c >70 mmol/mol) hos barn och unga med diabetes

Andel barn och unga med diabetes som har HbA1c över 70 mmol/mol.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket9,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomar med diabetes (SWEDIABKIDS)

Nyckelord

Barn och unga, Diabetes, Hälsoläge och levnadsvanor