Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (61)

Mina enhetslistor

  • !
Blodsocker (HbA1c >70 mmol/mol) hos barn och unga med diabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12016Q12019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodsocker (HbA1c >70 mmol/mol) hos barn och unga med diabetes

Andel barn och unga, 0-17 år med diabetes typ 1 som har HbA1c över 70 mmol/mol.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomar med diabetes (SWEDIABKIDS)

Nyckelord

Diabetes, Barn och unga