Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (61)

Mina enhetslistor

  • !
Blodsocker (HbA1c >70 mmol/mol) hos barn och unga med diabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodsocker (HbA1c >70 mmol/mol) hos barn och unga med diabetes

Andel barn och unga, 0-17 år med diabetes typ 1 som har HbA1c över 70 mmol/mol.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomar med diabetes (SWEDIABKIDS)

Nyckelord

Diabetes, Barn och unga