Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (64)

Mina enhetslistor

  • !
Blodsocker (HbA1c >70 mmol/mol) hos barn och unga med diabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodsocker (HbA1c >70 mmol/mol) hos barn och unga med diabetes

Andel barn och unga, 0-17 år med diabetes typ 1 som har HbA1c över 70 mmol/mol.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket7,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Diabetes, Barn och unga

Källor

Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomar med diabetes (SWEDIABKIDS)