Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad vid huvud- och halscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överlevnad vid huvud- och halscancer

Relativ 5-årsöverlevnad hos patienter 30–89 år med huvud- och halscancer. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket66,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Dödlighet i befolkningen, Huvud- och halscancer, Cancer

Källor

Cancerregistret, Socialstyrelsen