Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens inför behandlingstart vid bröstcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42015Q42018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Multidisciplinär konferens inför behandlingstart vid bröstcancer

Andel bröstcancerfall där beslut om åtgärd är fattat vid multidisciplinär konferens.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket98,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 100 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

99

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

I Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer är den högre målnivån satt till 99 procent.

90

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

I Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer är den lägre målnivån satt till 90 procent.

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Bröstcancer, Cancer