Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av höftfraktur
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Förekomst av höftfraktur

Antal personer 50 år och äldre med höftfraktur per 100 000 invånare. Ej åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket470,6
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi, Sjukdomsförekomst