Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av höftfraktur
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Förekomst av höftfraktur

Antal personer 50 år och äldre med höftfraktur per 100 000 invånare. Ej åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket450,4
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Sjukdomsförekomst, Kirurgi, Ortopedi

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser