Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Två år
20122015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom

Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom – dödsfall per 100 000 invånare 1-79 år. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket46
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Dödlighet i befolkningen, Förebyggande vård, Hjärtsjukdom