Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Två år
20122015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom

Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom – dödsfall per 100 000 invånare 1-79 år. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket46
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Förebyggande vård, Hjärtsjukdom, Dödlighet i befolkningen