Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (95)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122014
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Läkemedelsbehandling 12-18 månader efter sjukhusvårdad hjärtsvikt

Andel patienter med sjukhusvårdad hjärtsvikt som under påföljande 12-18 månader behandlats med RAAS-hämmare och betablockerare. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket64,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Hjärtsjukdom

Källor

Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen