Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Läkemedelsbehandling 12-18 månader efter sjukhusvårdad hjärtsvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Två år
20062013
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Läkemedelsbehandling 12-18 månader efter sjukhusvårdad hjärtsvikt

Andel patienter med sjukhusvårdad hjärtsvikt som under påföljande 12-18 månader behandlats med RAAS-hämmare och betablockerare. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket63,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Hjärtsjukdom, Läkemedelsbehandling