Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Kontaktsjuksköterska vid nydiagnosticerad prostatacancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42015Q42018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kontaktsjuksköterska vid nydiagnosticerad prostatacancer

Andel män med nydiagnostiserad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

100

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 100 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

90

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 90 procent som gräns för mycket god måluppfyllelse.

70

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 70 procent som gräns för god måluppfyllelse.

Källor

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Granskare

Pär Stattin

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Prostatacancer, Cancer