Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Kontaktsjuksköterska vid nydiagnosticerad prostatacancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kontaktsjuksköterska vid nydiagnosticerad prostatacancer

Andel män med nydiagnostiserad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 100 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

90

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 90 procent som gräns för mycket god måluppfyllelse.

70

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 70 procent som gräns för god måluppfyllelse.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Prostatacancer, Cancer

Källor

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)