Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (185)

Mina enhetslistor

  • !
Fotundersökning vid diabetes typ 1 – medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q12018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Fotundersökning vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer med diabetes typ 1 som gjort fotundersökning det senaste året. Medicinklinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88,6 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

99

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på lägst 99 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Diabetes, Hälsoläge och levnadsvanor, Målnivå Socialstyrelsen