Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1136)

Mina enhetslistor

  • !
Fotundersökning vid diabetes typ 1 – medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32015Q32018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fotundersökning vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer, 18 år och äldre med diabetes typ 1 som gjort fotundersökning det senaste året. Medicinklinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket79,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

99

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på lägst 99 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Diabetes, Hälsoläge och levnadsvanor