Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förtroende för 1177 Vårdguidens e-tjänster
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20172019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Förtroende för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket63,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

E-hälsa, Förtroende för hälso- och sjukvården

Källor

Hälso- och sjukvårdsbarometern