Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (104)

Mina enhetslistor

  • !
Synfel inför kataraktoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20072016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Synfel inför kataraktoperation

Andel patienter med synskärpa under 0,5 på bästa ögat inför kataraktoperation.

Önskat värde:

-

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket20,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella kataraktregistret

Granskare

Charlotta Zetterström och Mats Lundström

Nyckelord

Ögonsjukdom