Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (108)

Mina enhetslistor

  • !
Synfel inför kataraktoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20072018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Synfel inför kataraktoperation

Andel patienter med synskärpa under 0,5 på bästa ögat inför kataraktoperation.

Önskat värde:

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket18,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Ögonsjukdom

Källor

Nationella kataraktregistret