Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (1226)

Mina enhetslistor

  • !
Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes – primärvård

Andel personer med diabetes som har blodtryck lägre än 140/85 mmHg. Primärvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket57 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

65

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på lägst 65 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Diabetes, Hälsoläge och levnadsvanor, Primärvård