Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
MPR-vaccination av barn
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

MPR-vaccination av barn

Andel barn som blivit vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund vid 2 års ålder.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, Folkhälsomyndigheten

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting/Öppna jämförelser

Nyckelord

Barn och unga, Förebyggande vård, Hälsoläge och levnadsvanor, Vaccinationer och screening