Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
MPR-vaccination av barn
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

MPR-vaccination av barn

Andel barn som blivit vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund vid 2 års ålder.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket97 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Vaccinationer och screening, Förebyggande vård, Hälsoläge och levnadsvanor, Barn och unga

Granskare

Sveriges Kommuner och Regioner

Källor

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, Folkhälsomyndigheten