Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Frånvaro av trycksår hos avlidna
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
September2017September2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Frånvaro av trycksår hos avlidna

Andel patienter som inte hade trycksår av grad 2-4 när de avled.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket87,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska palliativregistret

Granskare

Greger Fransson

Nyckelord

Palliativ vård