Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (77)

Mina enhetslistor

  • !
Väntetid till läkare på akutmottagning – 19 år och äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Väntetid till läkare på akutmottagning – 19 år och äldre

Medianväntetid till läkarbedömning på sjukhusbunden akutmottagning för personer 19 år eller äldre

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket61
Minuter

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Vårdkonsumtion, Väntetider och tillgänglighet