Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (552)

Mina enhetslistor

  • !
Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som varit inlagda på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som varit inlagda på sjukhus

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som varit inlagda på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Martin Midböe

Nyckelord

Patienterfarenheter