Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (542)

Mina enhetslistor

  • !
Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som varit inlagd på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som varit inlagd på sjukhus

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som varit inlagd på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Patienterfarenheter

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting