Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (95)

Mina enhetslistor

  • !
Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer och riskfaktorer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer och riskfaktorer

Andel patienter med förmaksflimmer och riskfaktor som behandlas med antikoagulantia. Läkemedelsuttag avser halvåret efter sista året i mätperioden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 80 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Läkemedelsbehandling, Hjärtsjukdom

Källor

Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen