Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kemoradioterapi vid icke-småcellig lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kemoradioterapi vid icke-småcellig lungcancer

Andel patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IIIA–IIIB (PS 0–2) som planerats för kemoradioterapi.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket42,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

75

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

I nationella lungcancerregistret är den högre målnivån satt till 75 procent.

50

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

I nationella lungcancerregistret är den lägre målnivån satt till 50 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Lungcancer, Cancer

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)