Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kemoradioterapi vid icke-småcellig lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kemoradioterapi vid icke-småcellig lungcancer

Andel patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IIIA–IIIB (PS 0–2) som planerats för kemoradioterapi.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket39,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Nyckelord

Cancer, Lungcancer