Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (18)

Mina enhetslistor

  • !
Bristningar vid instrumentell förlossning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Bristningar vid instrumentell förlossning

Andel kvinnor som fått tredje eller fjärde gradens bristning vid instrumentell vaginal förlossning.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket9,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

8.7

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har som målvärde angett att andelen bristningar bör ligga under 8,7 procent.

Källor

Graviditetsregistret

Granskare

Olof Stephansson

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Säker vård