Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (95)

Mina enhetslistor

  • !
Kranskärlsröntgen vid mindre hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kranskärlsröntgen vid mindre hjärtinfarkt

Andel patienter som genomgått kranskärlsröntgen inom 72 timmar vid mindre hjärtinfarkt (icke - ST-höjningsinfarkt). Avser patienter under 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

SWEDEHEART - RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 80 procent.

75

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 75 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Hjärtsjukdom

Granskare

Tomas Jernberg

Källor

SWEDEHEART