Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Kranskärlsröntgen vid mindre hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kranskärlsröntgen vid mindre hjärtinfarkt

Andel patienter som genomgått kranskärlsröntgen vid mindre hjärtinfarkt (icke - ST-höjningsinfarkt). Avser patienter under 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,5 %
SWEDEHEART - RIKS-HIA
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

80

SWEDEHEART - RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 80 procent.

75

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 75 procent.

Källor

Swedeheart RIKS-HIA

Granskare

Tomas Jernberg

Nyckelord

Hjärtsjukdom, Målnivå kvalitetsregister