Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (100)

Mina enhetslistor

  • !
Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes typ 1 – medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer, 18 år och äldre med typ 1 diabetes som har blodtryck lägre än 140/85 mmHg. Medicinklinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket73,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 90 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Diabetes

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)