Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (185)

Mina enhetslistor

  • !
Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes typ 1 – medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q12018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer med typ 1 diabetes som har blodtryck lägre än 140/85 mmHg. Medicinklinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket73,6 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 90 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Diabetes, Målnivå Socialstyrelsen