Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (70)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda operationer inom 90 dagar för urinläckage
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Maj2017Maj2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Genomförda operationer inom 90 dagar för urinläckage

Andel genomförda operationer för urinläckage inom 90 dagar.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket66,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Gynekologi, Väntetider och tillgänglighet