Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (70)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda operationer inom 90 dagar för urinläckage
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Juli2017Juli2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Genomförda operationer inom 90 dagar för urinläckage

Andel genomförda operationer för urinläckage inom 90 dagar.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket50,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Gynekologi, Väntetider och tillgänglighet