Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (70)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda operationer inom 90 dagar för urinläckage
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
September2017September2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Genomförda operationer inom 90 dagar för urinläckage

Andel genomförda operationer för urinläckage inom 90 dagar.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket41,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Gynekologi, Väntetider och tillgänglighet