Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per konsumerad DRG-poäng
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per konsumerad DRG-poäng

Landstings och regioners kostnader per konsumerad prestation (DRG-poäng) inom specialiserad somatisk vård i kronor.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket56 686
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Kostnader och produktivitet