Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per konsumerad DRG-poäng
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kostnad per konsumerad DRG-poäng

Landstings och regioners kostnader per konsumerad prestation (DRG-poäng) inom specialiserad somatisk vård i kronor.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket56 686
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Kostnader och produktivitet