Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (82)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter operation av äggledare och äggstockar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter operation av äggledare och äggstockar

Andel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär efter adnexoperation (äggledare och äggstockar).

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Äggledare- och äggstocksoperation

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (GynOp)