Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (56)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q12018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Ny elbehandling inom ett år

Andel patienter som får ny index-ECT inom ett år.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket19,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Kvalitetsregister ECT

Granskare

Axel Nordenskjöld

Nyckelord

Psykisk ohälsa