Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (63)

Mina enhetslistor

  • !
Ny elbehandling inom ett år
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Ny elbehandling inom ett år

Andel patienter som får ny index-ECT inom ett år.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket27,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Kvalitetsregister ECT

Granskare

Axel Nordenskjöld

Nyckelord

Psykisk ohälsa