Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Komplikationer efter pacemakerinsättning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Tre år
20112013
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Komplikationer efter pacemakerinsättning

Andel patienter som får komplikation inom 1 år efter pacemakerbehandling. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket5,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska ICD- och pacemakerregistret

Nyckelord

Hjärtsjukdom