Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132013
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Komplikationer efter pacemakerinsättning

Andel patienter som får komplikation inom 1 år efter pacemakerbehandling. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket5,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska ICD- och pacemakerregistret

Nyckelord

Hjärtsjukdom