Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (80)

Mina enhetslistor

  • !
Total vistelsetid på akutmottagning – 19 år och äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Total vistelsetid på akutmottagning – 19 år och äldre

Total vistelsetid på sjukhusbunden akutmottagning för personer 19 år eller äldre. Mediantid i minuter.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket207
Minuter

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Granskare

Siv-Marie Lindquist

Nyckelord

Vårdkonsumtion, Väntetider och tillgänglighet