Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (73)

Mina enhetslistor

  • !
Skattning av depression efter elbehandling
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Skattning av depression efter elbehandling

Andel patienter med depression som bedömts med MADRS/MADRS-S inom en vecka efter index-ECT

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket64 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Psykisk ohälsa

Källor

Kvalitetsregister ECT