Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (64)

Mina enhetslistor

  • !
Skattning av depression efter elbehandling
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Skattning av depression efter elbehandling

Andel patienter med depression som bedömts med MADRS/MADRS-S inom en vecka efter index-ECT

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket54,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Kvalitetsregister ECT

Granskare

Axel Nordenskjöld

Nyckelord

Psykisk ohälsa