Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (56)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q12018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Skattning av depression efter elbehandling

Andel patienter med depression som bedömts med MADRS/MADRS-S inom en vecka efter index-ECT

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket64,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Kvalitetsregister ECT

Granskare

Axel Nordenskjöld

Nyckelord

Psykisk ohälsa