Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (501)

Mina enhetslistor

  • !
Utdragna tänder på grund av tandlossning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Utdragna tänder på grund av tandlossning

Andel patienter som fått en eller flera tänder utdragna på grund av tandlossning.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa

Granskare

Hans Östholm

Nyckelord

Tandvård