Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (81)

Mina enhetslistor

  • !
Operation av äggledare och äggstockar med titthålskirurgi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Operation av äggledare och äggstockar med titthålskirurgi

Andel adnexoperationer (operation av äggledare, äggstockar och ligament) som påbörjats med titthålskirurgi.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket91,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Mats Löfgren

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi