Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (71)

Mina enhetslistor

  • !
Operation av äggledare och äggstockar med titthålskirurgi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operation av äggledare och äggstockar med titthålskirurgi

Andel adnexoperationer (operation av äggledare, äggstockar och ligament) som påbörjats med titthålskirurgi.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Mats Löfgren

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi, Äggledare- och äggstocksoperation