Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (82)

Mina enhetslistor

  • !
Operation av äggledare och äggstockar med titthålskirurgi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operation av äggledare och äggstockar med titthålskirurgi

Andel adnexoperationer (operation av äggledare, äggstockar och ligament) som påbörjats med titthålskirurgi.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi, Äggledare- och äggstocksoperation

Granskare

Maud Ankardal

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)