Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (83)

Mina enhetslistor

  • !
Operation av äggledare och äggstockar med titthålskirurgi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operation av äggledare och äggstockar med titthålskirurgi

Andel adnexoperationer (operation av äggledare, äggstockar och ligament) som påbörjats med titthålskirurgi.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket93,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (GynOp)