Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (96)

Mina enhetslistor

  • !
Inga ögonskador (diabetesretinopati) vid diabetes typ 1 – medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Inga ögonskador (diabetesretinopati) vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer, 18 år och äldre med diabetes typ 1 som inte har diabetesretinopati. Medicinklinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket32,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Diabetes, Ögonsjukdom

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)