Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (0)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Inga ögonskador (diabetesretinopati) vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer med diabetes typ 1 som inte har diabetesretinopati. Medicinklinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Sjukdomsförekomst, Diabetes, Ögonsjukdom