Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Antikoagulantia vid förmaksflimmer efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Antikoagulantia vid förmaksflimmer efter stroke

Andel patienter med förmaksflimmer som vårdats på sjukhus för stroke och som 12–18 månader senare behandlas med antikoagulantia. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Hjärtsjukdom, Läkemedelsbehandling, Stroke