Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer 12-18 månader efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer 12-18 månader efter stroke

Andel patienter med förmaksflimmer som vårdats på sjukhus för stroke och som 12–18 månader senare behandlas med antikoagulantia. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket89,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Stroke, Läkemedelsbehandling, Hjärtsjukdom

Källor

Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen