Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Behandling med litium vid bipolär sjukdom typ 1
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Behandling med litium vid bipolär sjukdom typ 1

Andel patienter med bipolär sjukdom typ 1 som behandlas med litium.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket66 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

70

BipoläR

BipoläR har satt en målnivå på 70% andel behandlade patienter med bipolär sjukdom typ 1.

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Läkemedelsbehandling