Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (79)

Mina enhetslistor

  • !
Protesoperation vid höftfraktur
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Protesoperation vid höftfraktur

Andel protesopererade patienter vid höftfraktur. Avser patienter 65 år och äldre. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket67 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi