Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Uppfattning att vård ges på lika villkor
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Uppfattning att vård ges på lika villkor

Andel invånare som helt eller delvis instämmer i att vård ges på lika villkor efter behov.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket54,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården

Källor

Vårdbarometern, Sveriges Kommuner och Regioner