Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (80)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter framfallsoperation – standardpatienter.
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter framfallsoperation – standardpatienter.

Andel kvinnor i gruppen standardpatienter som anger att de är komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter framfallsoperation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket77,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Framfallsoperation

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (GynOp)