Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (75)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter framfallsoperation – standardpatienter.
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter framfallsoperation – standardpatienter.

Andel kvinnor i gruppen standardpatienter som anger att de är komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter framfallsoperation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Mats Löfgren

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Framfallsoperation