Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (84)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter framfallsoperation – standardpatienter.
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter framfallsoperation – standardpatienter.

Andel kvinnor i gruppen standardpatienter som anger att de är komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter framfallsoperation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi, Patientrapporterade resultat