Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Återfall i brottslig gärning vid rättspsykiatrisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Återfall i brottslig gärning vid rättspsykiatrisk vård

Andel patienter som under pågående rättspsykiatrisk vård återfallit i brottslig gärning.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket8,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK)

Granskare

Camilla Skåån

Nyckelord

Psykisk ohälsa