Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Behandling med antipsykotiska läkemedel vid demens – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Behandling med antipsykotiska läkemedel vid demens – primärvård

Andel nydiagnostiserade personer med demenssjukdom som behandlas med antipsykotiska läkemedel i primärvård.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket3,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska demensregistret (SveDem)

Nyckelord

Primärvård, Läkemedelsbehandling, Demens