Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus

Andelen personer med hjärtstopp utanför sjukhus som var vid liv 30 dagar efter hjärtstoppet, av alla patienter där HLR startats. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket11,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hjärtsjukdom, Dödlighet i befolkningen

Källor

Svenska hjärt- lungräddningsregistret