Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (65)

Mina enhetslistor

  • !
Gå inomhus utan hjälpmedel efter höftfraktur
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Gå inomhus utan hjälpmedel efter höftfraktur

Andel patienter som kunde gå inomhus utan hjälpmedel fyra månader efter höftfraktur.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket22,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT)

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Ortopedi