Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (64)

Mina enhetslistor

  • !
Gå inomhus utan hjälpmedel efter höftfraktur
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Gå inomhus utan hjälpmedel efter höftfraktur

Andel patienter som kunde gå inomhus utan hjälpmedel fyra månader efter höftfraktur.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket21,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT)

Granskare

Ami Hommel

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi, Patientrapporterade resultat