Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Stort förtroende för hälso- och sjukvården
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Stort förtroende för hälso- och sjukvården

Andel invånare som har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket62,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Vårdbarometern, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården