Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (124)

Mina enhetslistor

  • !
Remissionsskattning vid schizofreni och psykossjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Remissionsskattning vid schizofreni och psykossjukdom

Andel patienter med schizofreni och psykossjukdom som har remissionsskattats de senaste 12 månaderna.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket9,5 %
Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

30

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)

Remissionsskattning vid schizofreni och psykossjukdom

Källor

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)

Granskare

Rickard Färdigh och Louise Kimby

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Psykisk ohälsa