Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (173)

Mina enhetslistor

  • !
Remissionsskattning vid schizofreni och psykossjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Remissionsskattning vid schizofreni och psykossjukdom

Andel patienter med schizofreni och psykossjukdom som har remissionsskattats de senaste 12 månaderna.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket20,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

30

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)

PsykosR har angett målnivån 30 procent

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Psykisk ohälsa

Källor

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)