Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Andelen barn med CP som bedömts av arbetsterapeut
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Andelen barn med CP som bedömts av arbetsterapeut

Andelen barn med CP som bedömts av arbetsterapeut

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket84 %
Procent

Tabell

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Barn och unga, Habilitering