Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Barn med CP som bedömts av arbetsterapeut
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Barn med CP som bedömts av arbetsterapeut

Andel barn med CP som bedömts av arbetsterapeut

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP) har angivit 90 procent som målnivå

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Habilitering, Barn och unga

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Källor

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)