Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Penicillin V som andel av all antibiotika
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Penicillin V som andel av all antibiotika

Andel recept på penicillin V av uthämtade antibiotikarecept.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket31,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Läkemedelsbehandling

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen