Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patienter med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patienter med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård

Andel patienter i slutenvård med vårdrelaterad infektion.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket9,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Säker vård

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Regioner