Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Neonatalvård efter förlossning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Neonatalvård efter förlossning

Andel barn som efter förlossning vårdas på neonatal vårdavdelning. Vid femårig mätperiod är det angivna årtalet det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket9,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ)

Granskare

Stellan Håkansson

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Vårdkonsumtion