Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Återinsjuknande efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20032018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Återinsjuknande efter stroke

Andel patienter som återinskrivs för stroke inom 365 dagar. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden avser fem år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket5,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Stroke

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen