Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Återinsjuknande efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20032015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Återinsjuknande efter stroke

Andel patienter som återinskrivs för stroke inom 365 dagar. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket6,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Stroke