Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (312)

Mina enhetslistor

  • !
Tio eller fler läkemedel samtidigt hos äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Februari2017Februari2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Tio eller fler läkemedel samtidigt hos äldre

Andel personer 75 år och äldre som använder tio eller fler läkemedel samtidigt.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket13,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Läkemedelsbehandling